Przejdź do treści

Bazy danych

Bazy danych
Kategoria Bazy danych; znajdują się tu branżowe bazy danych uwzględniające zazwyczaj typowe kryteria. Pojawiają się także bazy z bardziej wyszukanymi wymaganiami. Źródłami informacji są np. rejestry KRS, CEIDG, BIG, GUS, sprawozdania finansowe, firmowe strony internetowe, katalogi i bazy z wiarygodnych źródeł. Podczas budowy baz, szczególna uwaga poświęcona jest aktualizacji i weryfikacji danych.